Дермагенетиката

Дермагенетиката е наука за генетично тестване. Иновативният аналитичен подход, с който тя работи, внася революционно ново разбиране в концепцията за грижа за кожата.  Всеки от нас притежава 99% от ДНК на всеки друг човек. Останалият 1% е това, което ни прави уникални. Респектът към този 1% процент уникалност е в основата на дермагенетиката, която се фокусира върху избрани генетични вариации, свързани със здравето на кожата. Именно генетичните принципи определят прогностичните,

Прочети още…