Биомимикрия в грижата за кожата

Грижа с biomimic, вдъхновена от природата

Нашата кожа е фината граница между съкровеното ни вътрешно пространство и външния свят. По своеобразен начин тя сякаш служи и като фина граница между представите ни за време, между следите от миналото и надеждите за бъдещето. И тъй като няма нищо по-естествено от преходността и физиологичните промени в тялото, грижата за кожата е и стремеж за усвояване в пълнота на индивидуалния потенциал, заложен биологично във всеки от нас.

Какво бихте попитали природата за вашата кожа? Отговорите можем да открием в биомимикрията революционна нова наука, която използва потенциала на природата по най-добрия начин, за да създава устойчиви и ефективни решения. Можем да си я представим като екосистема, чието равновесие определя присъствието и здравето на всеки от нас. 

Кожата, чиято основна функция е да ни защитава от външни въздействия, също е комплексна екосистема. Тя е в постоянно взаимодействие с цялостното ни здраве, както и с външния свят. Достатъчно е да се изследва микробиома на кожата на даден човек, за да разберем в кой град живее и на какви въздействия е изложен. 

Биомимикрия

Вдъхновение от природата

Науката биомимикрия изучава основните принципи на взаимодействие, свойства и функции в природата и как те могат да се използват ефективно в различни сфери – като бизнес и технологии, образование и изкуство, творчески професии. 

Знанието за тези принципи, приложено в областта на здравето и дермагенетиката например, дава възможност да се погрижим за обновяването на собствените си клетъчни системи. Неслучайно биомимикрия съчетава думите био живот и мимикрия имитирам.

Най-важното й предимство като наука е, че тя не само се основава на аналитични принципи, разкривайки причините за основните механизми, но и ги превръща в индивидуален подход. Именно това вдъхновение от природата адаптира в ефективни решения серията биомиметични серуми biomimic. Фокусирайки се върху причината за даден процес, с иновативния си метод биомимикрията среща научно обоснованата грижа за кожата и индивидуалните потребности. Какво означава това? 

Биомимикрия_в_грижа_за_кожата

Ти си уникален

Човешката ДНК е изградена от около 3 милиарда бази, като над 99% от тях са еднакви при всички хора и само 1% е различен за всеки човек. В основата на дермагенетиката са генетичните принципи, които са ключови за прогностичните, диагностичните и терапевтичните възможности. 

Неслучайно в последните години наблюдаваме драстична промяна в концепцията за грижа за кожата. Тялото на всеки от нас функционира по своя индивидуален начин и съответно в биологичен аспект това подчертава нуждата от индивидуално отношение. С други думи не е достатъчно грижата за кожата да отговаря единствено на потребностите на хората, които попадат в т.нар. среден спектър. И тук е безспорното предимство на персонализирания кожен ДНК тест NGDerm на NutriGen, който дава информация конкретно каква грижа за кожата е подходяща за даден човек. 

Тестът изследва 15 гена и генетичните маркери в ключови категории, свързани с процесите на стареене на кожата:

  • Твърдост и еластичност
  • Гликиране (A.G.E.)
  • Щети и пигментация от слънцето
  • Увреждане от свободни радикали
  • Чувствителност и възпаление

Решението серията от ново поколение серуми BIOMIMIC, вдъхновена от изследваните категории в генетичния тест NGDerm. 

Biomimic_products

Иновативният подход на biomimic 

Серумите и бустерите от специалната продуктова гама отлично се съчетават с резултатите от теста, тъй като са насочени към ключови биологични процеси в горните рискови категории. Биомиметичните продукти съдържат компоненти (липиди), които стимулират по естествен път възстановяването на кожната бариера. 

Индивидуалната превантивна програма NGDerm, базирана на научнообоснована грижа за кожата, включва също подходящи хранителни добавки, процедури и съставки, препоръки за хранене, които действат директно в подкрепа на генетичния потенциал на всеки. 

Biomimic_products

Серията biomimic, която е резултат от дългогодишни научни изследвания, предлага 11 различни серума в две категории – основни и бустери. Формулата им е съставена от внимателно подбрани висококачествени съставки, чието въздействие е от най-голяма полза при промяна на ензимните процеси и биологично стареене. 

Biomimic е иновативна индивидуална грижа, която се стреми по естествен път да съхрани генетичния потенциал на кожата и здравето ни в цялост.

Снимка от: NG Skin

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да се публикува.